Pravne informacije

Purić d.o.o.

Andrije Hebranga 54, 
10430 Samobor, Hrvatska

OIB: 56717147376


Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080006393, temeljni kapital 72.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Žiro račun: IBAN HR572340009110149653 -  PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Zagreb, Radnička cesta 50

Članovi uprave: Igor Purić, Silvio Purić, Domagoj Purić


Tel: +38513368120

E-mail: info@puric.hr