Povrat i otkup neispravnog sklopa

Kako bi ostvarili pravo na povrat kaucije potrebno je dostaviti neispravan sklop koji mi zaprimamo i obnavljamo prema uvjetima definiranima od strane proizvođača. Uz povrate, otkupljujemo neispravne injektore, pumpe i turbokompresore, za koje vrijede jednaki uvjeti kao i za povrat.

Povrat neispravnog sklopa

  1. Kupac organizira i snosi troškove povrata neispravnog sklopa. Kod isporuke obavezno treba priložiti ovaj ispunjeni obrazac.

  2. Neispravni sklop treba biti ispražnjen od svog preostalog goriva, na primjeren način zaštićen od curenja, zamotan u plastičnu vreću te primjereno zaštićen od oštećenja tijekom transporta.

  3. Kataloški broj vraćenog neispravnog sklopa mora biti isti kao i broj isporučenog proizvoda.

  4. Neispravni sklop koji se vraća treba biti;
    • Fizički, mehanički i kemijski neoštećen
    • Ne smije biti prethodno otvaran i/ili pregledavan u bilo kojem drugom servisu
    • Sa svim pripadajućim dijelovima (svi dijelovi kao i na isporučenom sklopu)


5. Neispravni sklop mora biti dostavljen unutar 30 dana od dana isporuke vezanog sklopa. Za neispravne sklopove vraćene nakon tog roka, iznos kaucije neće biti vraćen, odnosno odobren.


6. Iznimno, Purić d.o.o. može, ovisno o trenutnim potrebama u proizvodnji prihvatiti povrat i nakon isteka roka od 30 dana uz umanjenje iznosa povrata kaucije za nastale financijske i administrativne troškove.


Purić d.o.o. će fakturirati kupcu sve nedostajuće dijelove, štete i dodatne poslove na sklopu uzrokovane nestručnim rukovanjem i/ili neovlaštenim rastavljanjem.