Otkup neispravnih turbokompresora

Uvjeti otkupa neispravnog turbokompresora


  • Turbokompresor mora biti kompletan sa svim dijelovima.
  • Turbokompresor mora biti neoštećen.
  • Svi čepovi i točke za ugradnju moraju biti neoštećeni.
  • Na turbokompresoru ne smiju biti nikakva fizička oštećenja.