Otkup diesel neispravnih sklopova

Uvjeti otkupa visokotlačnih pumpi

  • Pumpa mora biti kompletna sa svim dijelovima.
  • Otvor pumpe mora biti neoštećen.
  • Svi čepovi i točke za ugradnju moraju biti neoštećeni.
  • Na pumpi ne smiju biti nikakva fizička oštećenja.
Oznaka mora sadržavati vidljiv identifikacijski broj artikla.
Pumpa ne smije biti rastavljana te mora biti kompletna sa svim pripadajućim dijelovima.

Uvjeti otkupa injektora

  • Injektori moraju biti kompletni sa svim dijelovima.
  • Konektor mora biti neoštećen.
  • Električni konektor i PDE opruge moraju biti neoštećeni.
  • Bez jake hrđe.
  • Bez fizičkih i mehaničkih oštećenja na samom proizvodu.
  • Aktuatori na injektorima moraju biti ispravni.
Električni konektor ne smije biti oštećen, savijen ili hrđav.
Oznaka mora sadržavati vidljiv identifikacijski broj artikla.