Obnovljeni injektori i visokotlačne pumpe

Kako ne biste trebali čekati popravak određenog proizvoda, naša radionica diesel dijelova obnavlja injektore i visokotlačne pumpe po unaprijed definiranim standardima svakog proizvođača, a možete ih naručiti na našem Webshopu.

Purić servis ovlašten je od proizvođača:

Postupak naručivanja i zamjene

1. Naručujete obnovljeni sklop (injektor i/ili visokotlačnu pumpu)

2. Na računu vam se nalaze obnovljeni sklop i kaucija

3. U Vaše vozilo odgovorna osoba ugrađuje obnovljeni sklop te iz njega vadi neispravni

4. Dostavljate nam neispravni sklop

5. Vraćamo Vam naplaćenu kauciju


Proces obnove

Svaka obnova prolazi kroz nekoliko faza:


  1. Prihvaćanje neispravnog sklopa uz određene uvjete
  2. Rastavljanje
  3. Čišćenje i pjeskarenje
  4. Inspekcija kako bismo utvrdili sve nedostatke i oštećenja
  5. Popravak
  6. Sastavljanje
  7. Testiranje i provjera je li sve dobro sastavljeno
  8. Kontrola kvalitete
  9. Pakiranje
  10. Isporuka