Internacionalizacija poslovanja

Predstavljanjem usluga na sajmovima

Naziv projekta 

„Internacionalizacija poslovanja predstavljanjem usluga na sajmovima u Hannoveru, Frankfurtu i Amsterdamu“, šifra projekta KK.03.2.1.16.0143


Kratki opis projekta

Hrvatska ima značajan broj proizvođača auto dijelova te softverskih rješenja za autoindustriju i sve je više prepoznata od velikih multinacionalnih kompanija u autoindustriji koji otvaraju nove pogone i istraživačke te dizajn centre u Hrvatskoj, što je preduvjet za pozicioniranje Hrvatske na europskoj karti autoindustrije, kako bi u budućnosti bila razmatrana kao potencijalna lokacija za proizvodnju automobila. Purić d.o.o. je specijalizirana za proizvodnju i servis dizelskih sustava te profesionalna rješenja za popravak i održavanje dizelskih sustava i turbokompresora. Proizvodi i usluge tvrtke Purić d.o.o. su visoko konkurentna rješenja koja imaju tehnološki potencijal za prodaju na globalnom tržištu, a u ciljanu grupu kupaca ulaze svi tipovi poduzeća kojima su potrebna nadogradnje i popravak vozila. Proizvodi Prijavitelja su prepoznati po kvaliteti na domaćem tržištu, a i na inozemnom tržištu i to u 16 zemalja, Njemačkoj, Sloveniji, BiH i Srbiji i drugim. Ciljano tržište su proizvodne tvrtkama koje imaju serijsku proizvodnju.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Izlaganje na sajmu u Hannoveru, Frankfurtu i Amsterdamu;
  • Istraživanje inozemnog tržišta;
  • Upravljanje projektom;
  • Promidžba i vidljivost


Ciljevi i očekivani rezultati projekta 

Cilj projekta jest povećati sposobnost poduzeća za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela malih i srednjih poduzeća u ukupnom izvozu roba i usluga. Sajmovi su moćan marketinški alat putem kojeg se brzo i efikasno postižu poslovni ciljevi te koji imaju izravan utjecaj na uspjeh poslovanja poduzeća jer potiču i omogućavaju neposredan put za sklapanje novih poslova (trade leads). Sajmovima se omogućava podizanje imidža poduzeća, ali i pojedinih brandova na višu razinu, što se ostvaruje putem marketinških komunikacija i kontaktima s medijima. Također, istraživanje pokazuje da sajmovi omogućuju tvrtkama neposredan uvid u kretanja na tržištu, pomažu im u utvrđivanju i prepoznavanju trendova uz mogućnost neposrednog benchmarkinga u odnosu na izravnu konkurenciju. Sajmovi čine više od 40% svih B2B komunikacija.

Prijavitelj je definirao ciljeve za svaki aspekt sudjelovanja poduzeća na sajmu definiranjem marketinške strategije, branding planova, proračuna, arhitekture i dizajna štanda i izlaganje, grafička priprema, IT podrške i potrebno osoblje.


Ciljevi koje tvrtka želi ostvariti izlaskom na sajmove su:

- Promoviranje novih proizvoda i usluga;

- Istraživanje međunarodnog tržišta i širenje mreže kupaca;

- Provjera konkurencije;

- Povećanje prodaje putem novih narudžbi;

- Rješavanje problema u industriji kroz suradnju s novim potencijalnim partnerima.


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 391.987,75 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 380.640,16 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 266.448,11 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

28.08.2019. - 25.10.2022.

 

Kontakt za više informacija

e-mail: igor@puric.hr