EU projekt IRI

Naziv projekta 

„Razvoj autonomnog robotskog flotnog sustava za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova - cRobot“ šifra projekta KK.01.2.1.02.0008

 

Kratki opis projekta

Realizacija ovog projekta omogućiti će razvoj autonomnog robotskog flotnog sustava za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova na poljoprivrednim površinama koji djeluje uz pomoć umjetne inteligencije na način da detektira korov na usjevima i ciljano ga uklanja. Autonomni robot za ekološko tretiranje korova na usjevima će smanjiti upotrebu herbicida, pospješiti kvalitetu kulture i povećati količinu stabljika po hektaru, kao i utjecati na optimizaciju troškova i brzi povrat investicijskih ulaganja. Pored toga, primjenom autonomnog robota reducira se rad poljoprivrednika, a njima ostavlja prostor za strateško promišljanje i rad na investiranju i unaprjeđenju proizvodnje.


Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 • Faza Industrijsko istraživanje;
 • Faza Eksperimentalan razvoj;
 • Diseminacija rezultata istraživanja i širenja znanja;
 • Upravljanje projektom;
 • Promidžba i vidljivost.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta 

Cilj projekta je:

- konstruirati i testirati autonomni robotski sustav koji će omogućiti automatizaciju i digitalizaciju poljoprovrede i povećanje efikasnosti u proizvodnji, povećanje prinosa po hektaru, niže troškove i povećanje brzine izvedbe;

- primjenom umjetne inteligencije (računalnog vida) i strojnog učenja osigurati napredno rješenje u poljoprivredi;

- osigurati stjecanje znanja i praktinih iskustava suradnjom sa znastveno-istraživačkom organizacijom.

Svrha projeka je ulaganjem u istraživanje i razvoj, unutar TPP Hrana i bioekonomija i PTTP-a Održiva proizvodnja i prerada hrane, a u suradnji sa sa znanstveno istraživačkom organizacijom, Agronomskim fakultetom iz Zagreba, razviti prvi finalni proizvod, cRobot - Autonomni robotski flotni sustav za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova.

Očekivani rezultat istraživanja i razvoja je uspostaviti tehnološki sustav koji će poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti efikasno ekološko tretiranje korova na usjevima, nudeći pri tome razinu tehnologije i nova znanja koja predstavljaju iskorak i značajno doprinose razvoju pametne poljoprivrede, a sam razvijeni proizvod bit će novi za globalno tržište. Izvršena su detaljna istraživanja povezana s razvojem proizvoda, izvršen je pregled dobivenih patentnih prijava za slična rješenja, te je temeljem navedenog zaključeno kako niti jedno dostupno rješenje nema integrirani pristup u razvoja robotskog rješenja temeljenog na IoT tehnologiji, flotnom pristupu i laserskom tretiranje korova.Uspješan razvoj autonomnog robota za ekološko tretiranje korova na usjevima omogućit će postizanje niza pozitivnih učinaka na sektor poljoprivrede:


 • Automatizacija i digitalizacija poljoprivrede i povećanje efikasnosti u proizvodnji;
 • Alternativna metoda tretiranja korova korištenjem lasera;
 • Pogodan za sve oblike poljoprivrednih gospodarstava obzirom na rad u flotama;
 • Povećanje prinosa po hektaru;
 • Niži troškovi proizvodnje;
 • Povećanje brzine izvedbe;
 • Smanjenje udjela ljudskog rada u poljoprivrednoj proizvodnji.


Realizacijom projekta doći će do tranzicije u poslovanju tvrtke obzirom da će Prijavitelj uz do sada korištene vlastite resurse s područja automatike, robotike, IT podrške, uz vlastiti angažman i suradnju sa znanstveno istraživačkom oranizacijom, steći znanja potrebna za implementaciju cRotora za prepoznavanje i ekološko tretiranje korova u sektoru poljoprivrede.


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 15.593.871,55 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 13.350.908,95 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 8.734.040,35 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta

17.02.2020. – 17.08.2023.

Kontakt za više informacija

e-mail: igor@puric.hr