Bio-Circle

Ekološki prihvatljivi kemijsko-tehnološki proizvodi za čišćenje raznih površina i predmeta

Ugovorni smo distributer za Bio Circle proizvode u Hrvatskoj.


Uz to što su kvalitetni, Bio Circle proizvodi su ekološki prihvatljivi što je dokazano certifikatom LRQA u skladu sa smjernicama globalno važeće norme DIN ISO 14001, proizvedeni su uz poštivanje načela održivosti i zaštite okoliša, od recikliranih materijala te su sigurni za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Upravo ih zbog ovih vrijednosti i sami koristimo u servisu.