Politika kvalitete

PURIĆ D.O.O.

Samobor, 01.08.2013.

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Dugogodišnja tradicija uspješnog poslovanja poduzetništva Purić je najveći dokaz kvalitete.

Temelj uspješnosti se nalazi u nesebičnom radu i promišljenom pristupu poslovanju koji je generirao ogromnu količinu specifičnih znanja iz područja proizvodnje i održavanja sklopova u autoindustriji kao osnovne strateške prednosti organizacije.

I dalje, uspjeh organizacije garantiramo održavanjem kupca u fokusu svih naših aktivnosti te kontinuiranim unapređenjem poslovanja na svim razinama. Također, organizacija je orijentirana i prema brizi za okoliš koja se manifestira kroz kontinuirano poboljšavanje sustava zaštite okoliša, usklađivanje s važećim zakonima i podizanje svijesti organizacije uz internu i vanjsku komunikaciju.

Svi djelatnici a posebno upravitelji su obvezni primijeniti visoke standarde kvalitete i zaštite okoliša u svim svojim aktivnostima kroz individualno, timsko i organizacijsko odgovorno ponašanje.

Politika kvaliteteS obzirom na kompleksnost i visoku dinamičnost poslovnog okruženja, primjenom sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001 organizacija će osigurati organizacijsku fleksibilnost i uspješnu prilagodbu tržištu i kupcima ali istovremeno i visoku učinkovitost organizacije uz poštivanje zakonskih propisa.

Strateški pristup organizacije su:

 • Kreiranje i održavanje visoke razine kulture kvalitete u organizaciji uz adekvatnu primjenu principa kvalitete:
  • uvažavanje svih zainteresiranih strana (djelatnici, vlasnici, kupci, dobavljači)
  • aktivni i svjesni pristup zaštiti okoliša
  • procesni pristup
  • sustavni pristup upravljanju
  • neprekidno poboljšanje
  • činjenični pristup pri odlučivanju
 • Aktivnu zaštitu okoliša uz stalno poboljšavanje i umanjivanje relativnog utjecaja na skpekte aspekata okoliša,
 • Kontinuirano podizanje razine znanja kako zaposlenika pojedinačno tako i organizacije u cjelini,
 • Aktivnu komunikaciju s kupcima radi stalnog poboljšavanja razine njihovog zadovoljstva,
 • Kontinuirana optimizacija i unapređenje poslovanja,
 • Upravljanje sustavom kvalitete prema ISO 9001 kao integrirani i neodvojivi dio sustava upravljanja Purić d.o.o.

Direktor