EU projekti

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Naziv projekta: Nabavka specijalizirane informacijsko komunikacijske tehnologije namijenjene unaprijeđenju poslovanja poduzeća Purić d.o.o.

Opis projekta:
Projekt ,, Nabavka specijalizirane informacijsko komunikacijske tehnologije namijenjene unaprijeđenju poslovanja poduzeća Purić d.o.o.“ je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem natječaja „IKT-2“.

Tvrtka Purić d.o.o. je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1.643.703,17 HRK dana 18.11.2019. Projekt će biti proveden 11.01.2020.

Svrha projekta jest povećanje konkurentnosti tvrtke Purić d.o.o. uvođenjem novih tehnologija u području informatike i komunikacije te povećanjem pouzdanosti trenutne IT infrastrukture. Predmet nabave je različita IKT oprema potrebna za potrebe poslovanja. Nabavljaju se sljedeće stavke: serveri, serverski ormar, UPS, stolna računala, prijenosna računala, preklopnici, CorelDraw Graphics Suite 2018, računalni program za CAD i CAE čvrsto modeliranje (Solidworks Professional), inženjerski program opće namjene za konstruiranje, dizajniranje i tehničko crtanje u CAD-u (AutoCAD), licenca za računalni program za elektro-projektiranje (EPLAN Electric), licenca za računalni program za vektorsko grafičko oblikovanje i dizajn (Altium Designer).


Ukupna vrijednost projekta: 1.643.703,17 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.314.962,54 HRK
EU sufinanciranje projekta: 854.725,64 HRK
Razdoblje provedbe: 11.01.2019. do 11.01.2020.


Kontakt osoba za više informacija: Blaško Kovačević blasko.kovacevic@puric.hr
Napomena: Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Purić d.o.o.
Status projekta: Sve projektne aktivnosti su završene.
Poveznica na relevantnu internetsku stranicu:
http://www.strukturnifondovi.hr

Nabavka specijalizirane informacijsko komunikacijske tehnologije