• Bosch EPS200

  Fleksibilan i orijentiran na budućnost. Kompaktan ispitni stol za konvencionalne i Common Rail komponente EPS 200

  EPS 200 - kontrola dizelskih komponenti: brzo i s malo napora

  • Ulošci diza UI (pumpa diza, EUI), potrebni adapteri
  • jedno-opružne i dvo-opružne brizgaljke (dize),također poznate kao dvostupanjske dize - DHK
  • Kombinacija držača sapnica (Komplet dize, NBF)
  • Kombinacije držača sapnica ostalih proizvođača
  • Elektromagnetski Common Rail injektor - osobna vozila (CRI)
  • Elektromagnetski Common Rail injektor - teretna vozila (CRIN)
  • Elektromagnetski Common Rail injektor - ostali proizvođači

  Testiranje konvencionalnih sapnica (dize, dizne, šobe)

  • Provjera kombinacije curenje-stezanje (unutarnji test curenja)
  • Provjera stegnutosti sjedišta
  • Električna provjera pulziranja ("brenčanje")
  • Mjerenje tlaka otvarnaja sapnice

  Obnova informacija (Updates) za CRI/CRIN komponente se može izvršiti preko CD-a s testnim podacima.

  EPS 200 brine o okolišu. Integrirani exstraktor minimizira širenje isparavanja u servisu.

  Efikasan rad

  • Odlična ekonomičnost preko automatskih sekvenci testiranja, jednostavnog menija za vođenje s grafičkom i numeričkom prezentacijom rezultata mjerenja.
  • Integrirana baza podataka za spremanje vrijednosti ispitivanja i podataka o mušteriji
  • Ispitne vrijednosti već u stroju kada je isporučen
  • Realni radni status kroz stvaranje tlaka do 1.800 Barauz pomoć integrirane Common Rail pumpe
  • Ovlašteni servisi mogu provjeravati jamstvene zahtjeve za UI (Pumpe dize) i kombinacije držača sapnica
  • Integrirani program za ispiranje za čišećenje komponenti

   

  Opis

  Kataloški broj

  (broj za

  naručivanje)

  Prrimjena
  EPS 200 (400 V) 0 683 803 200 Za kontrolu sklopova sapnica i držača sapnica (komplet diza, odnosno injektora). Bosch i ostale marke, sapnica sustava Pumpa diza (pumpa brizgaljka) i kontrola elektro-magneta CR injektora , Bosch primjene, za osobna vozila
  EPS 200 (200 V) 0 683 803 201 Za kontrolu sklopova sapnica i držača sapnica (komplet diza, odnosno injektora). Bosch i ostale marke, sapnica sustava Pumpa diza (pumpa brizgaljka) i kontrola elektro-magneta CR injektora , Bosch primjene, za osobna vozila
  EPS 200 A (400 V) 0 683 803 202 Isto kao EPS 200, uključivši CR Injektori Delphi i Denso, crin (CR Injektor Bosch teretni program)
  EPS 200 A (200 V) 0 683 803 203 Isto kao EPS 200, uključivši CR Injektori Delphi i Denso, crin (CR Injektor Bosch teretni program)
  Dodaci
  CRI Delphi/Denso, CRIN Bosch 1 687 001 969 Za testiranje CR Injektora Delphi i Denso, CRIN (CR Injektor Bosch teretni program)
  Kit PD (UI) adaptera za komercijalna vozila 1 687 010 147 3-dijelni kit PD (UI) adaptera za testiranje UI sapnica Scania, Iveco i Volvo2
  Kit PD (UI) adaptera za komercijalna vozila 1 687 010 338 2-dijelni kit PD (UI) adaptera za testiranje UI sapnica Iveco i Detroit2
  Kit PD (UI) adaptera za osobna vozila 1 687 001 857 3-dijelni kit PD (UI) adaptera za testiranje UI sapnica Volkswagen Groupa
  PD (UI) adapter Nissan 1 681 335 111 Adapter za testiranje UI sapnica from Nissan
  Konektor sapnice i držača sapnice 1 683 391 193 Radial
  Konektor sapnice i držača sapnice 1 683 391 194 Axial, Opel
  Adapter sapnice i držača sapnice 1 680 362 047 M 16 x 1.5 (specifično za komercijalna (teretna ) vozila)
  Adapter sapnice i držača sapnice 1 680 362 000 M 18 x 1.5 (specifično za komercijalna (teretna ) vozila)
  Adapter sapnice i držača sapnice 1 680 362 001 M 22 x 1.5 (specifično za komercijalna (teretna ) vozila)
  Adapter sapnice i držača sapnice 1 680 362 044 M 24 x 1.5 (specifično za komercijalna (teretna ) vozila)
  Adapter sapnice i držača sapnice 1 680 362 002 M 26 x 1.5 (specifično za komercijalna (teretna ) vozila)
  Adapter sapnice i držača sapnice 1 680 362 045 M 27 x 1.5 (specifično za komercijalna (teretna ) vozila)
  Pisač PDR 374 1 687 001 850 Kolor, inkjet pisač uklj.  USB kabel
  CD/DVD drive 1 687 022 932 Vanjski DVD drive za spajanje na  EPS 200
  Jedinica za napajanje 1 687 022 890 Power unit for CD/DVD drive
  Naponski kabel 1 684 461 106 Mains cable for power unit
  CD EPS 200 system software 1 687 005 050 Software version 1.10 incl. pre-injection for retrofitting
  CD TestData 1 687 370 270 CD Test PODACI (Napomena: nadopune softvera preko ESI[tronic] servisne linije
  Posuda za skupljanje ispitne tekućine 1 685 411 077 Posuda za skupljanje ispitne tekućine. Smjetša se ispod EPS200